Opstarten praktijkexamens en toetsen

Vanaf 13 mei mogen wij weer examens aanvragen bij het CBR. Echter er  zijn een aantal zaken waar we ons aan moeten houden.

Hieronder lees je het laaste nieuws van het CBR naar alle opleidiers.

Vanaf maandag 18 mei starten wij weer met het afnemen van praktijkexamens en toetsen in bijna alle categorieën. Ook de beroepspraktijkexamens starten vanaf die datum. De examens zullen we gefaseerd hervatten. Vanaf morgen, woensdag 13 mei 12.00 uur, zijn examens te reserveren in TOP. We verwachten dat het druk wordt. Om die reden verzoeken we iedereen om zo efficiënt mogelijk te reserveren en de tijd die u in TOP bent ingelogd zo kort mogelijk te houden.

Veilig praktijkexamen doen: coronamaatregelen

Ieders gezondheid staat voorop. Daarom hebben we onze huisregels tijdelijk aangepast. We hanteren in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften en maken in de voertuigen gebruik van mondkapjes voor examinatoren, kandidaten en AVD-opleiders (AVB en AM2 uitgezonderd). Het CBR verstrekt de mondkapjes.

Tijdens de meeste praktijkexamens is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk. Daarom stellen we vóór het examen vijf gezondheidsvragen aan onze klanten. Antwoorden ze op alle vragen ’nee’, dan gaan we rijden. We vragen alle opleiders om deze vragen ook te stellen voorafgaand aan het examen. Heeft een kandidaat vlak voor het examen ziekteverschijnselen? Dan kunt u via onze klantenservice het examen zonder extra examenkosten verplaatsen naar een later moment.

Het ontvangstgesprek op onze examenlocaties is voorlopig buiten. De kandidaat wacht bij het examenvoertuig en de examinator komt naar hem toe. De instructeur mag helaas niet bij het examen aanwezig zijn. Wel kan de opleider het eindgesprek volgen via de mobiele telefoon van de kandidaat. De kandidaat belt in dat geval de instructeur. De telefoon van de instructeur staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal.

Lees al onze hygiënemaatregelen op onze website zorgvuldig voordat u naar onze examenlocatie komt.


Praktijkexamens auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen

Voor de categorieën A, AM, B en E achter B geldt dat voor kandidaten van wie het examen in de periode tussen 16 maart en 6 mei was uitgesteld, als eerste een examen gereserveerd kan worden in de komende 10 weken. Vanaf morgen kunnen de uitgestelde examens voor deze kandidaten gepland worden voor de eerste vier weken daarvan. We monitoren continue of en hoe de examens gereserveerd worden, alle overgebleven en extra capaciteit komt beschikbaar voor andere kandidaten. 

Naast hygiëneregels nemen we ook andere maatregelen om voor een goede herstart te zorgen met eerlijke verdeling van de capaciteit. Zo voeren we een machtiging in voor de categorieën AVD en BE. Voor deze examens stellen we ook ‘reserveren op naam’ in met een quotum voor naamloze capaciteit. Alle informatie over deze maatregelen vindt u op deze pagina.


Rijtesten

Voor kandidaten die tussen 16 maart en 15 mei een rijtest zouden doen, maakt u een nieuwe reservering.


Beroepspraktijkexamens, praktijktoetsen en nascholing

Gefaseerde opstart van CCV-examens
Alle beroepspraktijkexamens starten 18 mei, uitgezonderd de examens voor het T-rijbewijs en directiechauffeur (DP1 en DP2) en een deel van de Binnenvaartpraktijkexamens. Bij T-examens is er zeer geringe afstand tussen de kandidaat en de examinator. Bij de afname van DP1- en DP2 -examens zitten normaal gesproken 3 personen in het voertuig, terwijl het hygiëneprotocol uitgaat van maximaal 2. Daarom wachten wij eerst het TNO-onderzoek af waarin passende maatregelen onderzocht worden voordat wij deze examens hervatten. In de tweede helft van juni verwachten wij u hierover meer informatie te kunnen geven. Meer informatie over de herstart van binnenvaartexamens volgt later deze week op cbr.nl.

CCV-examenlocaties
Op enkele locaties is het de komende tijd niet mogelijk om bepaalde praktijkexamens af te nemen. Op cbr.nl vindt u de meest actuele locatielijst

Bij een niet volledig rooster (3 examens of minder) op een POL-locatie, is het mogelijk dat uw examens verplaatst worden naar een andere examenlocatie. Het CBR hygiëne protocol geldt ook op de POL locaties, zie hierover informatie op de website.

Nascholing en ADN
Registratie van nascholingscursussen en opleidingen ADN zijn weer mogelijk vanaf 18 mei. Deze zullen, in ieder geval tot 1 juni, met aangepaste deelnemersaantallen worden uitgevoerd.

Voorwaarden beroepspraktijkexamens, praktijktoetsen en cursussen   
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder examens, toetsen en cursussen gepland en uitgevoerd kunnen worden. We vragen u contact op te nemen met de kandidaten en/of cursisten voor het opnieuw plannen van een beroepspraktijkexamen, toets of nascholingscursus.

Met vriendelijke groet,

CBR

Facebook
Twitter
LinkedIn